İSG Politikamız


Üretim faaliyetlerimizi sürdürürken İş Güvenliği Risk Analizi çerçevesinde oluşabilecek risklerin önüne geçerek, risklerin kaynağında çözülmesi faaliyetlerini planlamak ve gerçekleştirmek,

İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinde yasal mevzuata uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmek,

Yasal mevzuatları takip ederek güncelliğini sağlamak,

Çalışma esnasında koruyucu ve önleyici faaliyetleri sürdürmek,

Kişisel koruyucu ekipmanların kullanılmasını sağlayarak kaza riskini en aza indirmek, yaralanmalara ve mesleki rahatsızlıklara sebebiyet verebilecek ihtimalleri  ortadan kaldırmak,

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 18001 çalışmalarının etkinliğini sürekli iyileştirerek firma bünyesinde uygulanabilirliğini, izlenebilirliğini ve geliştirilebilirliğini sürdürmek,

Çalışanlarımız ve Üst Yönetim olarak bu uygulamaları İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız olarak benimsemiş olup çalışma hayatımız boyunca müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile Güvenli Üretim faaliyetlerimize devam etmekteyiz…